Novosti

OBAVIJEST

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i temeljem članka 19. Izjave o osnivanju trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o. (u nastavku: Društva) sazivam
                                                     dvadesetu sjednicu Nadzornog odbora
                                   za dan 22.prosinca.2020.godine (utorak) s početkom u 12,00 sati
Sjednica će se održati u prostoriji u kojoj se mogu ispoštivati sve epidemiološke mjere, a o kojoj će svi članovi biti pravovremeno obaviješteni.
Za sjednicu se predlaže slijedeći
                  DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog odbora.
2. Prijedlog Plana poslovanja za 2021.godinu s osvrtom na 2020.godinu.
3. Razno.
    
Srdačan pozdrav s osobitim poštovanjem,
            Predsjednik NO: Hrvoje Balić, s.r.
 
OBAVIJEST:
zainteresirani suvlasnici i predsjednik Radničkog vijeća, ukoliko žele nazočiti sjednici, mogu se najaviti na mail: silvana.vuckovic@stano-uprava.hr najkasnije do 18.12.2020.godine u 13,00 sati.
Nadzorni odbor donijet će odluku tko može nazočiti sjednici sukladno prostornim mogućnostima uz poštivanje svih epidemioloških mjera.