Novosti

OBAVIJEST o pripremi za zimski sezonu

Po nalogu službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje Grada Splita Klase: 810-01/13-01/25, Ur.broj: 2181/01-14-02/01-13.

Predstavnicima suvlasnika savjetujemo da pred početak zime izvrše slijedeće aktivnosti:

1. Nabavite lopate za snijeg u količini koju smatrate dostatnom, minimalno dvije
2. Napravite raspored dežurstava u zgradama, na način kako to rade na sjeveru Hrvatske, po kojem bi se za svaki dan u određenom periodu točno odredile osobe zadužene za čišćenje snijega oko zgrade
3. Predlažemo da se raspored dežurstava napravi za period od 01.12.2013. do 01.03.2014. godine. Raspored dežurstava ažurirati svake godine