Novosti

UPUTE ZA POMOĆ STARIJIMA

Ove upute namijenjene su gradanima koji se samoorganiziraju kako bi u vremenu epidemije koronavirusa pomogli starijim i bolesnim osobama u svojoj blizini. Molimo da to činite s oprezom kako ne biste ugrozili svoje ni njihovo zdravlje.

Obidite Ijude koji vas poznaju i imaju u vas povjerenje

Obavezno se prethodno najavite telefonom

Ako telefonski kontakt nije moguć, prilikom dolaska na wata predstavite se imenom i prezimenom i objasnite da im želite pomoći

Pokažite brigu i objasnite im kako ste voljni za njih obaviti nabavku osnovnih potrepština (hrana i lijekovi)

Ne ulazite u stan ili kuću

Odmaknite se od vrata/praga minimalno 2 metra

Neka razgovor traje najdulje 5 minuta

Obavezno koristite zaštitnu opremu (maske i rukavice) kako biste zaštitili sebe, a posebno starije osobe koje su izložene većem riziku

Izbjegavajte razmjenu novca i zdravstvene iskaznice nezaštićenim rukama — kako vašima, tako i osobe kojoj pomažete

Savjetujte starije osobe da ostanu kod kuće i da ne idu na javna mjesta

Ako je potrebno, umirite ih razgovorom i dajte im korisne informacije

Vodite evidenciju o posjeti, vremenu i mjestu posjete te vrsti potrebe koju osoba ima