ĐAKOVAČKA 3

Traže se ponude za sanaciju terase

Broj za dostavu ponude: 70/22.
Predstavnik suvlasnika: Mario Gudelj
Rok za dostavljanje ponuda: 18.5.-3.6.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605