SPINČIĆEVA 4

Traže se ponude za sanaciju terase (sjeverni dio)

Broj za dostavu ponude: 95/20.
Predstavnik suvlasnika: Slaven Vrljičak
Rok za dostavljanje ponuda: 2.11.-16.11.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605.