KARAMANOVA 6

Traže se ponude za sanaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 81/22.
Predstavnik suvlasnika: Mira Antonijević
Rok za dostavljanje ponuda: 14.6.-29.6.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324.