KUKULJEVIĆEVA 3

Traže se ponude za sanaciju južne fasade

Broj za dostavu ponude: 54/23.
Predstavnik suvlasnika: Darko Kečkemet
Rok za dostavljanje ponuda: 17.4.-2.5.2023.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivana Milardović, tel. 021/585-813.