ŠENOINA 13

Traže se ponude za sanaciju krova

Broj za dostavu ponude: 82/22.
Predstavnik suvlasnika: Ivan Biuk
Rok za dostavljanje ponuda: 1.8.-16.8.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Luka Dotlić, tel. 021/340-290.