TESLINA 9

Traže se ponude za sanaciju krova

Broj za dostavu ponude: 55/23.
Predstavnik suvlasnika: Sanja Arambašić
Rok za dostavljanje ponuda: 17.4.-2.5.2023g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324