VINKOVAČKA 23

Traže se ponude za sanaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 56/23.
Predstavnik suvlasnika: Danijela Jeličić
Rok za dostavljanje ponuda: 08.5.-23.5.2023g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605